Selecteer een pagina

ZONDER AMBITIE GEEN SUCCES….

Ambitie betekent in algemene zin “streven naar een doel”. Het is afgeleid van het Latijnse woord ambitio. In de Romeinse tijd had dit al dezelfde betekenis, namelijk het najagen van een politiek ambt. Het heeft dus zeker te maken met eerzucht en bijvoorbeeld het mikken op een maatschappelijk gewaardeerde functie. Toch kun je het begrip ook abstracter bekijken. Heb je de wil om te groeien als mens en wil je vooruit gaan in het leven? En in je carrière? Dan ben je ambitieus. Op die manier kun je ambitieus zijn bekijken als “het beste uit jezelf halen”.

OM JEZELF WAAR TE MAKEN, MOET JE SPECIFIEKE DOELEN STELLEN

Nu is vooruitgang in het leven nooit iets wat vanzelf komt. Het volstaat niet om gewoon het voornemen te maken “ambitieus te zijn”. Je moet jezelf ook waarmaken. Dit is het punt waar het al wat moeilijker wordt. Om een bepaald doel te bereiken in het leven, moet je zo specifiek en concreet mogelijk kunnen benoemen wat je wil bereiken. Je moet meetbare doelstellingen kunnen opstellen en de bereikte vooruitgang goed kunnen inschatten. Op dit domein kan coaching goed helpen, omdat je zo je vooruitgang ziet via het perspectief van een buitenstaander. Werk je in je eentje aan je ambitie, dan loop je een risico. Namelijk dat je jezelf wijsmaakt dat je erop vooruitgaat in het streven naar je doelen. Terwijl dit in werkelijkheid misschien niet zo is.

Een meetbare manier om samen met anderen doelen te bereiken is bijvoorbeeld werken met de agile mindset. Hierbij werk je in korte iteraties van twee weken aan een bepaald doel. Vervolgens bouw je na deze periode een evaluatiemoment in, waarna je eventueel je doelen of je aanpak kunt bijstellen. Deze methode wordt vaak gebruikt in teams die aan eenzelfde doelstelling werken. Bij de agile mindset merk je dus duidelijk het opstellen van tussentijdse doelen op. In deze methode is ook communicatie en transparantie belangrijk, iets waar we verder in dit artikel op terugkomen.

ACHTERHALEN VAN JOUW PURPOSE IS NOODZAKELIJK.

Een ambitieus doel waar te maken is een grote uitdaging. Het klinkt misschien verrassend, maar het stellen van scherp omlijnde doelen en een werkmethode die doelgericht is niet voldoende. Het doel dat je wil waarmaken, moet zeker ook iets zijn waar je als persoon, als team, of zelfs als een grotere groep mensen (denk bijvoorbeeld aan een politiek ideaal), volledig achter staat. Veel mensen lopen in de val om het doel van iemand anders waar te maken. Ze streven er bijvoorbeeld naar om snel op te klimmen in de carrièreladder. Namelijk omdat dit maatschappelijk hoog aangeschreven staat, en ze slagen daar dikwijls ook in. En toch blijkt dan dat het werk dat erbij komt kijken toch niet zo veel voldoening geeft. In de ogen van de maatschappij zijn deze mensen dus uiterst succesvol. Maar qua voldoening en persoonlijk gevoel van waardering scoren ze veel minder hoog.

SAMEN MET EEN COACH KUN JE JE DOELEN KRITISCH BENADEREN

Een voordeel van het bespreken van je ambitie met een coach is dat deze coach ook doortastend naar de motivatie achter je doelen kan peilen. Met andere woorden, de coach kan je doelen kritisch benaderen, zodat je zelf kunt inschatten of je ideaal het wel degelijk waard is om na te streven. Je moet immers goed weten dat een doel bereiken onvermijdelijk ook gepaard gaat met bepaalde tegenslagen. Je ambities waarmaken is in die zin iets anders dan streven naar geluk. Kun je doelgericht te werk gaan en kun je omspringen met tegenslagen, dan kom je een stap dichter bij het waarmaken van je ambities, maar dit betekent nog niet dat je daar onmiddellijk veel voldoening uit haalt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan succesvolle ondernemers, die vaak een lang leven hebben moeten vechten om hun bedrijf of idee te laten renderen.

Maak je je eigen persoonlijke streven op een meetbare manier waar, dan kun je spreken van doelgericht succes of erkenning. Hierna is de vraag natuurlijk wat “succes” precies is. De Amerikaanse professor G. Richard Shell, verbonden aan de Wharton School of Economics, noemt het “do what you are meant to do”. Anders gezegd, als je iets kunt doen wat je graag doet, en niet omdat iemand anders dit vindt, dan ben je succesvol.

Zeker als je hetgeen je doet ook beter kunt dan anderen en er (financieel) voor gewaardeerd wordt, dan ben je op de goede weg. Op deze manier vind je erkenning in je job of een ander doel. En ben je tevens ook op andere domeinen in het leven sneller succesvol. Deze mindset van G. Richard Shell (beschreven in het boek Springboard – Launching Your Personal Search for SUCCESS) laat je ook toe om je vooruitgang te monitoren en combineert erkenning met voldoening.

OM DOELEN TE BEREIKEN MOET JE INVLOED KUNNEN UITOEFENEN

Hiermee komen we op een volgend punt. Je kunt een doelstelling bereiken als je alles alleen doet. Om een doel te bereiken, heb je dikwijls de goedkeuring of gewoon de steun van anderen nodig. Daarom moet je sowieso ook leren om doortastend en op een positieve manier invloed uit te oefenen op je omgeving. Hoe vreemd het ook klinkt, als je invloed op anderen wil uitoefenen, moet je in de eerste plaats aan jezelf werken. Hierbij moet je dus een goed zicht hebben op je eigen ambities en de doelen die je stelt om deze ambities te waar te maken. Zelfkennis is dus hier ook zeker het begin van de wijsheid.

Verder moet je ook transparant zijn in je doelen. De anderen moeten er weet van hebben, zodat ze je kunnen steunen. Daarnaast moet je geoefend zijn in het communiceren en het opstellen van een strategie om anderen ook echt warm te maken voor jouw doelen. Je moet hierbij nadenken wie je wil beïnvloeden, zodat deze persoon kan helpen om jouw doel waar te maken. Dit is zeker geen eenvoudige opdracht en ook hier kan een gecertificeerde coach zeker de nodige inzichten bieden.

Bij jouwdoel.nl hebben we verschillende trainingsprogramma’s die je helpen om jezelf te verwezenlijken. We zorgen voor training op maat en hebben ook een speciale zomeractie. Ons netwerk van coaches is een landelijk netwerk van gediplomeerde professionals, waar je steeds op kunt terugvallen. Bovendien zorgen we ook voor training “on the job”, waarbij we je helpen in een concrete werksituatie. Wil je meer informatie, neem dan zeker contact met ons op!

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly

0